Grafische vormgeving en technische realisatie website

Lokale Democratie

De website Lokale Democratie is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Context is Everything ontwierp de identiteit en was verantwoordelijk voor de vormgeving en technische realisatie van de website.