Ontwerp en realisatie website

Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is onderdeel van ICTU en werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Leer- en Expertisepunt brengt de vraagstukken in kaart die leven rond Open Overheid. We organiseren kennis- en ervaringsdeling en zijn betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en leerkringen. De focus ligt hierbij op medewerkers van publieke organisaties die meer willen weten over en meer willen doen met het thema Open Overheid.

Context is Everything verzorgde de vormgeving en realisatie van de Open Overheid website.